Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion
Protokoll 14.12.2021/Paragraf 13

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande

Bilagor
  Bakgrundsmaterial 1, Talluddens bottenplan
  Bakgrundsmaterial 2, Talluddens konditionsgranskning och tilläggsutredningsrapport
  Bakgrundsmaterial 3, Pro Haddoms skrivelse till Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt övringa beslutsfattare i Lovisa stad
  Bakgrundsmaterial 4, hälsoinspektörens krav på ersättande lokaliteter
  Bakgrundsmaterial 5, tillvägagångssätt vid inneluftsproblem
  Bilaga 1, Rambolls rapport om Talluddens fastighet
  Bilaga 1, röstningsprotokoll
  Bilaga 10, bedömning av alternativens kostnader
  Bilaga 2, en genomgång och analys av hälsoinspektörens direktiv för ibruktagande undervisningsutrymmen
  Bilaga 3, inverkan på skolskjutsarrangemangen och elevprognos
  Bilaga 4, barnkonsekvensanalys Haddom skola
  Bilaga 5, konsekvensbedömning Haddom skola- flytt till Gene och Sävträsk
  Bilaga 6, konsekvensbedömning Haddom skola i Traditionscentrets utrymmen
  Bilaga 7, konsekvensbedömning Haddom skola, slå ihop med Gene
  Bilaga 8, konsekvensbedömning Haddom skola i Kuggom daghem
  Bilaga 9, miljöhälsovårdens anvisningar vid utformandet av undervisningslokaler
  Mötesmateria 7.1, förfrågan till föräldrarna i Kapellby skola
  Mötesmaterial 1, undersökningarna av byggnaden, 4.11.2020
  Mötesmaterial 2, tilläggsundersökningarna, 21.12.2020
  Mötesmaterial 3, materialproverna, 7.1.2021
  Mötesmaterial 4, kostnadskalkylerna, 8.3.2021
  Mötesmaterial 5, Borgå museums utlåtande, 21.10.2021
  Mötesmaterial 6, utkast från näringslivs- och infrastrukturnämndens möte 25.3.2021 § 39
  Mötesmaterial 7.2, förfrågan till föräldrarna i Kapellby skola
  Mötesmaterial 8.1, förfrågan till eleverna i Haddom skola
  Mötesmaterial 8.2, förfrågan till eleverna i Haddom skola
  Mötesmaterial, att grunda ersättande lokaler för en undervisningsgrupp
  Mötesmaterial, Borgå miljöhälsovårds utlåtande 16.6.2021
  Mötesmaterial, konditionsbedömning Textilhuset
  Mötesmaterial, plan över placeringen av undervisningslokalerna
  Mötesmaterial, protokoll över brandinspektörens rådgivningsbesök 15.6.2021
  Mötesmaterial, textilhusets bottenplan

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande