Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Förvaltningsorgan

Förvaltningsorgan Senaste möte Dokumenttyp
Affärsverket Lovisa Vatten 22.10.2019 Protokoll
Bildningsnämnd svenskspråkiga sektion 11.09.2018 Protokoll
Bildningsnämnden 19.12.2018 Protokoll
Byggnads- och miljönämnden 28.11.2019 Protokoll
Centralvalnämnden 26.05.2019 Protokoll
Direktionen för Lovisa svenska medborgarinstitut 17.09.2019 Protokoll
Fritidsnämnden 18.12.2018 Protokoll
Grundtrygghetsnämnden 07.11.2019 Föredragningslista
Kulturnämnden 04.12.2018 Protokoll
Landsbygdsnämnden 25.09.2019 Protokoll
Nämnden för fostran och bildning 20.11.2019 Protokoll
Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 27.05.2019 Protokoll
Näringslivs- och infrastrukturnämnden 12.12.2019 Föredragningslista
Revisionsnämnden 04.11.2019 Protokoll
Rådet för personer med funktionsnedsättning 02.10.2019 Protokoll
Stadsfullmäktige 11.12.2019 Föredragningslista
Stadsstyrelsen 02.12.2019 Föredragningslista (+ tilläggslista)
Tekniska nämnden 20.12.2018 Protokoll
Utvecklings- och koncernsektionen 17.10.2019 Protokoll
Välfärdsnämnden 04.12.2019 Föredragningslista
Äldrerådet 16.09.2019 Protokoll