Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 09.07.2020/Paragraf 60

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande

Bilagor
  Utlåtande om ändring av detaljplan och första detaljplan, stadsdel 10, Märlax, kvarteren 1051-1062 och gatu-, trafik-, grön- och vattenområden som gränsar till dessa
  EKIL-NLIN-08_20200625_Liite-Bilaga_51-01_Asemakaava_kaavakartta
  EKIL-NLIN-08_20200625_Liite-Bilaga_51-02_Asemakaava_kaavamerkinnät
  EKIL-NLIN-08_20200625_Liite-Bilaga_51-03_Asemakaava_kaavamääräykset
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-04-01_Sammanfattning_av mottagen_respons_och_uppgjorda_bemötanden_sv_nettiversio
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-04-02_Viranomaisneuvottelu_PTK_29052020._RUO
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-04-03_Muistio_aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu_sv
  EKIL-NLIN-08_20200625_Liite-Bilaga_51-04-04_Tonttijakokartat-Tomtindelning
  EKIL-NLIN-08_20200625_Liite-Bilaga_51-04-05_OAS_090620_fi_sv
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-04-07_Byggnadssättsanvisningar_flytande_byggande,_kvarter_1057_Bluet_2020_sv
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-04-08_Säkerhetsplan_flytande_småhusområde_Bluet_2020_sv
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-04-09_Översiktsplan_för_ekologiskt_grönområde_2020_sv
  EKIL-NLIN-08_20200625_Liite-Bilaga_51-04-10_Alueleikkaukset
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-04-11_Illustration_
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-04-12_Resultat_av_webbundersökningen_2017_sv
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-04-13_Rapport_om_förberedande_undersökning_Bluet_2019_sv
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-04-14_Vindvågor_och_behov_av_vågbrytare_FCG_2019_sv
  EKIL-NLIN-08_20200625_Liite-Bilaga_51-04-15_Loviisanlahden_ylittävä_kelluva_ponttonisilta_A-laiturit_2019_fi
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-04-16_Inverkan_på_ytvattnet,_utlåtande_och_flödessimuleringsrapport_FCG_2020
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-04-17_Undersökning_av_markens_förorening_Ramboll, 2019_sv
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-04-18_Byggbarhetsutredning_Ramboll_2020_sv
  EKIL-NLIN-08_20200625_Liite-Bilaga_51-04-19_Katualueen_liikennetarkastelu_2020
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-04-20_Bedömning_av_planens_ekonomi_Ramboll_2020_sv
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-04-21_Samlad_naturinventering_av_Drottningstranden_i_Lovisa_2019,Salminen_sv
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-04-22_Ekologisk_granskning_Ramboll_2020_sv
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-04-23_Fladdermusutredning_Wermundsen_Consulting Oy_2019_sv
  EKIL-NLIN-08_20200625_Liite-Bilaga_51-04-24_Hyvinvointihalli_perustamiskustannusvertailu_fi
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-04-25_Märlax_användning_i_historisk_tid,_Ulrika_Rosendahl,_2019_sv
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-04-26_Arkeologisk_undervattensinventering_i_Lovisaviken_Subreering_2020_sv
  STST 2.7.2020 Utredning om häckfågelfaunan i drottningstranden 2020
  EKIL-NLIN-08_20200625_Liite-Bilaga_51-04-27_Pesimälinnustoselvitys_Salminen_2020_fi
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-04-28_Utredning_av_gäddans_lekområden_Ramboll_2020_sv
  EKIL-NLIN-08_20200625_Liite-Bilaga_51-04-29_Pohjanvahvistuksen_yleissuunnitelma_25.6.2020_fi
  EKIL-NLIN-08_20200625_Liite-Bilaga_51-04-30_Happamien_sulfaattimaiden_tutkimus_25.6.2020_fi
  STST 2.7.2020 Generalplan för grundförstärkning
  STST 2.7.2020 Undersökning av sura sulfatjordar
  NLIN-08_20200625_Bilaga_51-05_Hagforsin_vastaesitys._RUO
  EKIL-NLIN-08_20200625_Liite-Bilaga_51-06_Hämäläisen_esitykset
  STST 2.7.2020 Detaljplan för Drottningstranden, anvisning för byggnadssätt
  STST 2.7.2020 Kuningattarenrannan kaavaselostus + asemakaavan seurantalomake _sv
  FM 9.7.2020 Avvikande mening, HagforsFöregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande