Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 09.07.2020 klo 17:00 - 00:40

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
57   Mötets laglighet och beslutförhet
58   Protokolljusterare
59 Ändring av LOTES-delgeneralplanen (Drottningsstranden)
60 Ändring av detaljplan och första detaljplan, stadsdel 10, Märlax, kvarteren 1051-1062 och gatu-, trafik-, park-, grön- och vattenområdena som gränsar till dessa
61   Försäljningspriserna för tomterna på bostadsmässområdet
62 Program för balansering av ekonomin i Lovisa stad 2020-2022, inklusive konsekvenser för personalen till följd av samarbetsförfarande
63 Remissdebatt om beredningen av budgeten 2021
64   Att gå med i ett planeringsbolag för projektet östra kustbanan
65 Godkännande av Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nylands bokslut för 2019 och beviljande av ansvarsfrihet för 2019
66 Antalet fullmäktigeledamöter för den fullmäktigeperiod som inleds 1.6.2021, fullmäktigemotion
67   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Lång Saara ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Länsipuro Janne ledamot
Noroviita Timo ledamot
Lindell Enni representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Holmström Joakim direktör för näringsliv och infrastruktur
Tenhunen Timo tf direktör för centralen bildning och välfärd
Böhme Fredrik ekonomichef
Rosenberg Thomas Grundströms ersättare
Eriksson Mats Meriheinäs ersättare
Relander Ilkka Uutinens ersättare
Lindroos Johannes Laihos ersättare
Mäntysaari Maaria stadsarkitekt
Hahl Tiina planerare
Lindroos Markus infrastrukturchef
Okkonen Niina projektchef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla