Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 08.11.2021 klo 17:31 - 21:06

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
53   Mötets laglighet och beslutförhet
54   Protokolljusterare
55   Godkännande av föredragningslistan
56 Bostadsmässan 2023
57 Svar på fullmäktigemotionen Stadens fastighetsskötsel bör ses över
58 Ändring av stranddetaljplan, Mörtvikbotten, Strömfors, Lappom
59   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Karlsson Mikael ordförande
Hyvönen Petri vice ordförande
Wide Roger ledamot
Hento Miia ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Holmström Eeva ledamot
Fellman Annika ledamot
Thomasson Daniel ersättare
Paljakka Sari dir. för centr. för näringsliv och infrastruktur
Lindroos Markus infrastrukturchef
Mäntysaari Maaria stadsarkitekt
Kinnunen Antti lokalchef
Henriksson Eija controller
Okkonen Niina projektchef
Pettersson Emilia VVS-ingenjör
Salmi Ville verkst.dir., Lovisa Fastighetsservice Ab
Hynninen Elina byråsekr./sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 12.11-2.12.2021  
Början av 12.11.2021