Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 20.10.2021 klo 18:00 - 20:27

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
35   Mötets laglighet och beslutförhet
36   Protokolljusterare
37   Förslag till tilläggsanslag/servicehuset Lyckans gamla del
38   Fastställande av inkomstskattesatsen för 2022
39   Fastställande av fastighetsskattesatserna för 2022
40 Bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen 2020
41 Riskanalys av bostadsmässan, fullmäktigemotion
42 Klimatstrategi för Lovisa för att uppnå kolneutralitet 2030, fullmäktigemotion
43 Att genomföra Östra strandbanan genom att delta i projektet, fullmäktigemotion
44 Vägbelysning till farligt vägavsnitt i stadsdelen Fasarby, fullmäktigemotion
45 Byggande av vägbelysning för tryggande av trafiksäkerheten, fullmäktigemotion
46 Fullmäktigemotioner
47 Invånarinitiativ
48   Ändring av Rosk´n Roll Oy Ab:s delägaravtal
49 Vegetarisk mat som alternativ till alla skolor i Lovisa, fullmäktigemotion
50 Fungerande kommunikationer är ett måste, fullmäktigemotion
51 Förslag till storlek och placering för ett nytt daghem, fullmäktigemotion
52   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Tähtinen Keijo I vice ordförande
Lepola Janne II vice ordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Stenman Lotte-Marie ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Alm Agneta ledamot
Hento Miia ledamot
Karlsson Kim ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Isotalo Arja ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Fellman Annika ledamot
Weckman Pamela ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Mulli Eero ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Thomasson Daniel ledamot
Pekkola Katja ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Raivio Timo ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Karlsson Håkan Wides ersättare
Hyppölä Laura Lappalainens ersättare
Lohenoja Pertti Laihos ersättare
Karvonen Juha Heijnsbroek-Wiréns ersättare
Hovi Antti Hagfors ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 27.10-19.11.2021.