Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 20.09.2021 klo 17:30 - 20:05

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
34   Mötets laglighet och beslutförhet
35   Protokolljusterare
36   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
37 Rådet för personer med funktionsnedsättning för 2021-2025
38   Politisk uppföljningsgrupp för beredningen av välfärdsområdet
39   Val av direktion för Affärsverket Lovisa Vatten
40   Att utse medlem till utvecklingsbolaget Posintra Oy:s styrelse
41   Sponsorering av Lovisa Tors representationslag i innebandy
42   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2021 - 31.7.2021
43 Att ge utlåtande till regionalförvaltningsverket om ändringar i Lovisa hamns verksamhet
44 Försäljning av strandtomt nr 185
45 Vägbelysning till farligt vägavsnitt i stadsdelen Fasarby, fullmäktigemotion
46 Byggande av vägbelysning för tryggande av trafiksäkerheten, fullmäktigemotion
47   Nämndernas och sektionernas beslut
48   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
49 Riskanalys av bostadsmässan, fullmäktigemotion
50 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
51   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Liljestrand Tom I viceordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia II viceordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Alm Agneta ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s I vice ordförande
Lepola Janne fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla