Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 02.09.2021 klo 17:28 - 19:10

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4 Bygglov 2021-188, ecoSmart Homes Oy
5 Marktäktstillstånd för Christer Törnqvist Kb på fastighet Sandåsen Rnr 434-441-1-57 i Hardom by i Lovisa stad
6 Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol / besvär gällande tillstånd för miljöåtgärder
7 Budgetförslag och personalplan för 2022 för ansvarsområdet byggnadstillsyn och miljövård
8 Tjänsteinnehavarbeslut
9 Till kännedom
10   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Mettinen Veli-Matti ordförande
Thomasson Daniel viceordförande
Haddas Anders ledamot
Oinonen Mari ledamot
Willberg Olli ledamot
Huttunen Sonja ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Ruusunen Jannica ersättare
Lappalainen Leena ersättare
Vikström Jan ersättare
Wallén Göran ersättare
Sjöholm Markus stst. representant
Peräkylä Jere ungdomsfullm.ledamot
Lyytikäinen Heidi miljövårdssekr./föredr./sekr.
Kanervala Anne led.byggnadsinspektör/föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 11.9-1.10.2021  
Början av 11.09.2021 00:00