Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 22.06.2021 klo 17:30 - 19:11

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
36   Mötets laglighet och beslutförhet
37   Protokolljusterare
38   Godkännande av föredragningslistan
39   Utlåtande om programmet för bedömning av miljökonsekvenser som gäller AlfaTerminal Oy:s kemikalieterminal
40 Rättelseyrkande om rivningslov 434-2020-179
41 Miljötillstånd för jordavstjälpningsplats, ansökan om ändring av tillstånd/Centralen för näringsliv och infrastruktur, Lovisa stad
42   Åläggande av förvaltningstvång enligt 126 § i avfallslagen / Asunto Oy Loviisan Valkom Centrum, att avsluta behandlingen av ärendet
43   Åläggande av förvaltningstvång enligt 126 § i avfallslagen / Kiinteistö Oy Loviisan Mariankatu 31, att avsluta behandlingen av ärendet
44 Tjänsteinnehavarbeslut
45   För kännedom
46   Övriga ärenden
47   Utlåtande om utkasten till delgeneralplan för Valkom och dess närområden

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Liljestrand Tom stadsstyr. ordf.
Karlsson Mikael stads.styr. repr.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr./sekreterare
Östman Maud miljöv.inspektör
Kanervala Anne led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 1.7-21.7.2021  
Början av 01.07.2021 00:00