Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 24.06.2021 klo 17:30 - 19:52

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
66   Mötets laglighet och beslutförhet
67   Protokolljusterare
68   Godkännande av föredragningslistan
69   Aktuellt om en barnvänlig kommun -verksamhetsmodellen i Lovisa
70 Namngivning av enskild väg i Rikeby
71 Gatuhållningsbeslut, Mannerheimgatan
72 Val av entreprenör för Villekulla daghems ersättande lokaler
73 Ekonomiöversikt
74   Tjänsteinnehavarbeslut
75   Övriga ärenden
76 Avgörande som gäller planeringsbehov och undantag från behovet av planering på strandområde, 434-484-14-59, Kullavägen 376, Tessjö
77 Avgörande som gäller planeringsbehov samt undantagslov, 434-471-4-50 och 434-471-4-43, Agricolavägen 119, 07930 Pernå

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Bruce Marina ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Liljestrand Tom stst.ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia stst.representant
Maukkonen Niko ungdomsfullm. repr.
Paljakka Sari dir. för centr. för näringsliv och infrastruktur
Lindroos Markus infrastrukturchef
Mäntysaari Maaria stadsarkitekt
Kinnunen Antti lokalchef
Pihlman Camilla näringslivs- och sysselsättn.koord.
Åminne Tuula koordinator
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 3.7-23.7.2021  
Början av 03.07.2021 00:00