Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 16.06.2021 klo 18:00 - 20:20

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
37 Mötets laglighet och beslutförhet
38   Protokolljusterare
39 Överlåtelse av industritomt, Soilfood Oy
40 Att bereda försäljning av tomt för dagligvaruhandelns behov i Märlax
41 Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen (Yrkesinstitutet Prakticum), att godkänna delägaravtal
42 Godkännande av Oy Apotti Ab:s uppdaterade aktieägaravtal och bolagsordning
43 Utvärderingsberättelsen 2020
44 Godkännande av bokslutet 2020 och beviljande av ansvarsfrihet
45 Begäran om tilläggsanslag, förflyttning av Villekulla daghems verksamhet till ersättande lokaler
46 Uppdatering av förvaltningsstadgan
47 Kommunalt samarbetsavtal om förvaltningen av arbetsgivarmodellen för personlig assistans
48 Stadscyklar, fullmäktigemotion
49 Stadens fastighetsskötsel bör ses över, fullmäktigemotion
50 Att tidigarelägga investeringen av idrottshallen, fullmäktigemotion
51   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Willner Kristian ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Lång Saara ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Länsipuro Janne ledamot
Noroviita Timo ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Böhme Fredrik ekonomichef
Rosenberg Thomas Uutinens ersättare
Hovi Karolina Grundströms ersättare
Relander Ilkka Turkus ersättare
Starck-Kastrén Martina Meriheinäs ersättare
Holmström Eeva Hannus ersättare
Lindroos Johannes Laihos ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 23.06 - 28.07.2021.