Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 27.05.2021 klo 17:30 - 19:22

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
59   Mötets laglighet och beslutförhet
60   Protokolljusterare
61   Godkännande av föredragningslistan
62 Utlåtande om planen för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Lovisa 2022-2027
63 Ekonomiöversikt
64   Tjänsteinnehavarbeslut
65   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Bruce Marina ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Staffans Sten suppleant
Liljestrand Tom stst ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia stst representant
Maukkonen Niko ungdomsfullm. representant
Paljakka Sari dir. för centr. för näringsliv och infrastruktur
Lindroos Markus infrastrukturchef
Pihlman Camilla näringslivs- och sysselsättn.koord.
Henriksson Eija controller
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 4.6-24.6.2021  
Början av 04.06.2021 00:00