Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 06.05.2021 klo 17:32 - 18:12

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
23   Mötets laglighet och beslutförhet
24   Protokolljusterare
25   Godkännande av föredragningslistan
26 Understöd för miljövårdsfrämjande verksamhet 2021
27 Begäran om omprövning gällande tillstånd för miljöåtgärder 2020-277, Dnr 1110/10.03.00/2020
28 Tjänsteinnehavarbeslut
29   För kännedom
30   Övriga ärenden
31 Begäran om omprövning av bygglov 434-2021-29

Ledamot Uppgift
Ajomaa Pertti ordförande
Bruce Marina ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Liljestrand Tom stadsstyr.ordf.
Karlsson Mikael stads.styr.repr.
Peräkylä Jere ungdomsfullm.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Kanervala Anne led.byggnadsinsp./föredr./sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 15.5-4.6.2021  
Början av 15.05.2021 00:00