Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.03.2021 klo 18:00 - 20:40

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
17   Mötets laglighet och beslutförhet
18   Protokolljusterare
19 Uppdatering av serviceavtalet om social- och hälsovårdstjänster mellan Lovisa stad och Lappträsk kommun
20   Begäran om tilläggsanslag för investeringsdelen / Harjurinteen koulus gamla del
21 Försäljning av byggnader med anknytande markområde i Strömfors bruk som ägs av Lovisa stad
22 Förteckning över beslut om delegering av befogenheter
23   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Willner Kristian ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Noroviita Timo ledamot
Peräkylä Jere representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Mettinen Veli-Matti Långs ersättare
Vuokko Marjo Länsipuros ersättare
Perttilä Marko tekniskt stöd
Kinnunen Antti lokalchef
Lindroos Markus infrastrukturchef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 26.3-30.4.2021