Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 01.09.2021 klo 18:00 - 19:22

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
6   Mötets laglighet och beslutförhet
7   Protokolljusterare
8   Godkännande av föredragningslista
9   Koordineringsgrupp för verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun
10 Centralen för bildning och välfärds delårsrapport 1-6/2021
11   Tjänsteinnehavarbeslut
12   För kännedom
13   Övriga ärenden
14   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Vakkuri-Johansson Emmi-Liina ordförande
Kekkonen Jari viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Stenberg Immo ledamot
Isotalo Arja stadsst. ordförande
Hämäläinen Satu stadsst. repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv controller
Tenhunen Timo utbildningschef
Åminne Tuula koordinator

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 14.09.2021