Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 24.03.2021 klo 18:00 - 20:06

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
23   Mötets laglighet och beslutförhet
24   Protokolljusterare
25   Godkännande av föredragningslista
26   Om resultat och konsekvenser av projektet Sikta mot stjärnorna
27 Läropliktiga barns rätt till småbarnspedagogikens skiftomsorg
28 Klientavgifter inom småbarnspedagogiken från och med 1.8.2021
29   Karantänbeslutens inverkan på småbarnspedagogikens klientavgifter
30   Uppgift som socionom inom småbarnspedagogik från och med 1.8.2021
31 Uppdatering av skolkurators- och skolpsykologsavtalet mellan Lappträsk kommun och Lovisa stad
32 Budgetens uppföljningsrapport/Nämnden för fostran och bildning
33   Tjänsteinnehavarbeslut
34   För kännedom
35   Övriga ärenden
36   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hyppölä Laura viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hannus Daniel ledamot
Hovi Antti ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Vuokko Marjo ledamot
Willner Kristian ledamot
Liljestrand Tom stadsst. ordf.
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Vauhkonen Jose ungdomsfullm. repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv controller
Tenhunen Timo utbildningschef
Åminne Tuula specialklasslärare

Till påseende  
På Lovisa stad elektroniska anslagstavla  
Början av 30.03.2021