Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 04.02.2021 klo 17:36 - 18:24

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4   Utlåtande om tillämpning av förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB) i enskilt fall/Isnäs Port Oy Ltd
5 Verksamhetsberättelse 2020 för byggnadstillsyn och miljövård
6   Åläggande av förvaltningstvång och föreläggande av vite enligt 126 § i avfallslagen / Asunto Oy Loviisan Valkom Centrum
7   Åläggande av förvaltningstvång och föreläggande av vite enligt 126 § i avfallslagen / Kiinteistö Oy Loviisan Mariankatu 31
8 Tjänsteinnehavarbeslut
9 För kännedom
10   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Hollmén Annina ersättare
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsstyr.ordf.
Karlsson Mikael stads.styr.repr
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Kanervala Anne led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 13.2. - 5.3.2021