Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.02.2021 klo 18:00 - 19:22

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
9   Mötets laglighet och beslutförhet
10   Protokolljusterare
11 Att bedöma om stadsstyrelsen åtnjuter förtroende
12   Val av stadsstyrelse
13 Undervisningspersonalens permitteringar 2021
14 Rekrytering av direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur
15   Beslut om upphandling av granskningstjänster för Lovisa stads förvaltning och ekonomi för räkenskapsåren 2021-2024
16   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Willner Kristian ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Noroviita Timo ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Paljakka Sari tf direktör för näringsliv och infrastruktur
Rosenberg Thomas Karlssons ersättare
Laitinen Henry Isotalos ersättare
Lindroos Johannes Hannus ersättare
Rossi Reeta Länsipuros ersättare
Perttilä Marko tekniskt stöd

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 23.2-30.3.2021