Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 15.12.2020 klo 18:19 - 19:59

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
101   Mötets laglighet och beslutförhet
102   Protokolljusterare
103   Godkännande av föredragningslista
104   Great Place to Work-resultat 2020
105 Budgetens uppföljningsrapport/Nämnden för fostran och bildning
106   Läroböcker i andra stadiet och tillhörande material 2021-2023 (2025) - att ansluta sig till samordnad upphandling
107   Koordineringsgrupp för verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun
108   Överföring av befogenheter till utbildningschefen gällande övergång till exceptionella undervisningsarrangemang
109   Granskning och godkännande av räkningar 2021, nämnden för fostran och bildning
110   Tjänsteinnehavarbeslut
111   För kännedom
112   Övriga ärenden
113   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hyppölä Laura viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hannus Daniel ledamot
Hovi Antti ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Vauhkonen Jose ungdomsfullm. repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv controller
Tenhunen Timo utbildningschef
Staffans Sten K.Willners erättare