Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 05.11.2020 klo 17:30 - 18:38

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
68   Mötets laglighet och beslutförhet
69   Protokolljusterare
70   Godkännande av föredragningslistan
71   Att inleda marktäktsverksamhet på fastigheterna Santala 407-409-12-8 och Santala 2 407-409-12-35 i byn Porlom i Lappträsk kommun trots att ändring eventuellt söks/Matti Viren Oy
72   Datum för byggnads- och miljönämndens sammanträden år 2021
73 Marktäktstillstånd på fastighet Norrila I, Rnr 434-480-3-2, i byn Näsby i Lovisa stad
74 Bygglov 2020-227, Isnäs Port Oy Ltd
75 Tjänsteinnehavarbeslut
76   För kännedom
77   Övriga ärenden
78   Tjänsten som byggnadsinspektör

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Hollmén Annina ersättare
Karlsson Mikael stads.styr.repr
Peräkylä Jere ungdomsfullm.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Kanervala Anne led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 14.11. - 4.12.2020