Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 26.11.2020 klo 17:30 - 20:20

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
136   Mötets laglighet och beslutförhet
137   Protokolljusterare
138   Godkännande av föredragningslistan
139 Ändring av stranddetaljplan, Tjuvö-Österskog, Pernå
140 Lovisa stads program för delaktighet 2021-2023
141 Näringslivs- och infrastrukturnämndens utlåtande gällande utkastet för en uppdaterad stadsstrategi
142   Gatuhållningsbeslut/Skärgårdsvägen
143 Gatuplaner för Drottningstrandens norra del
144 Uthyrning av Drottninggatans torgområde
145 Byggande av infrastruktur i Drottningstrandens norra del
146   Brygga för flytande hus i Drottningstranden
147 Ekonomiöversikt
148   Tjänsteinnehavarbeslut
149 Övriga ärenden
150 Undantagslov, 434-1-111-1720
151   Datum för näringslivs- och infrastrukturnämndens sammanträden år 2021

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Bruce Marina ledamot
Grundström Maria ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Karvonen Juha stst representant
Lindroos Markus infrastrukturchef
Paljakka Sari näringslivschef
Pihlman Camilla näringslivs- och sysselsättningskoord.
Okkonen Niina projektchef
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 3.12.-23.12.2020  
Början av 03.12.2020