Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 29.10.2020 klo 17:30 - 20:16

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
122   Mötets laglighet och beslutförhet
123   Protokolljusterare
124   Godkännande av föredragningslistan
125 Namngivning av vägar och ändringar i adressnumreringar för Haddas-Dalby väglag i Garpom
126 Undantag från planeringsbehov på strandområde, 434-467-3-36, Särklaxvägen 131, Pernå
127   Stöd för ensamföretagare
128 Gatuplaner för Bellaområdet
129 Gatuplaner för Drottningstrandens norra del
130 Trafikarrangemang för Mariegatan
131 Att delta i SILMU rf:s verksamhet 2021-2027
132 Byggande av infrastruktur i Drottningstrandens södra del
133 Ekonomiöversikt
134   Tjänsteinnehavarbeslut
135 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Bruce Marina ledamot
Grundström Maria ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stst ordförande
Karvonen Juha stst representant
Tuomala Kalle-Oskar ungdomsfullm.repr.
Paljakka Sari tf dir. för centralen för näringsliv och infrastru
Lindroos Markus infrastrukturchef
Henriksson Eija controller
Pihlman Camilla näringslivs- och sysselsättningskoord.
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 5-25.11.2020  
Början av 05.11.2020