Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 28.10.2020 klo 18:00 - 20:20

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
79   Mötets laglighet och beslutförhet
80   Protokolljusterare
81   Godkännande av föredragningslista
82   Tidpunkten för permittering av personalen inom småbarnspedagogiken och permitteringarnas inverkan på tjänsterna
83   Aktuellt inom städtjänster
84   Aktuellt inom kostservicen
85 Budgetens uppföljningsrapport/Nämnden för fostran och bildning
86   Tjänsteinnehavarbeslut
87   För kännedom
88   Övriga ärenden
89   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Hyppölä Laura viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hannus Daniel ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Vuokko Marjo ledamot
Willner Kristian ledamot
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo utbildningschef
Niemeläinen Tuija städchef
Grönlund-Temonen Heli kostserviceförman