Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Landsbygdsnämnden
Protokoll 01.10.2020 klo 18:30 - 20:15

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
34   Mötets laglighet och beslutförhet
35   Protokolljusterare
36 Tjänsteinnehavarbeslut till kännedom för nämnden
37 Bidrag åt enskilda vägar 2020-21
38   Ansökan om grundförbättringsbidrag för 2020-2021, Sarvlaks-Grevböle enskilda väglag
39   Ansökan om grundförbättringsbidrag 2021 Gammelby-Bondbacka väglag
40   Ansökan om grundförbättringsbidrag 2021 Labbom-Drombom väglag
41   Ansökan om grundförbättringsbidrag 2021 Åviks väglag
42   Ansökan om grundförbättringsbidrag 2021 Lappnor-Käldas väglag
43   Ansökan om grundförbättringsbidrag 2021 Hämeenkylän yksityistien tiekunta
44   Ansökan om grundförbättringsbidrag för 2020-2021, Skinnarby-Hommansby-Andersby väglag
45 Ansökning om grundförbättringsbidrag för 2020-2021, Sarvlaks-Räfsby väglag
46 Budget 2021
47 Bestämmelser för nätfiske i Lovisaviken, fullmäktigemotion
48   Saker till kännedom

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Hovi Antti viceordförande
Bergström Torbjörn Ossian ledamot
Hollmén Annina ledamot
Lappalainen Leena ledamot
Noroviita Timo ledamot
Pekkola Katja ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Vickholm Sam landsbygdschef/sekr.
Sjögård Carolina landsbygdsombudsman