Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 23.09.2020 klo 18:00 - 21:00

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
68   Mötets laglighet och beslutförhet
69   Protokolljusterare
70   Godkännande av föredragningslista
71   Att besluta om småbarnspedagogikens kundavgifter
72 Uppgiftshelheterna vid Lovisa medborgarinstitut och att besätta uppgiften som deltidsanställd byråsekreterare från och med 1.1.2021
73 Nämnden för fostran och bildnings budgetförslag för år 2021 och ekonomiplan för åren 2022-2023
74   Konkurrensutsättning av storköksutrustning och -redskap
75   Tjänsteinnehavarbeslut
76   För kännedom
77   Övriga ärenden
78   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Hyppölä Laura viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hannus Daniel ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Willner Kristian ledamot
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Vauhkonen Jose ungdomsfullm. repr.
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo tf dir. för centralen för bildning och välfärd
Noroviita Erja M. Vuokkos ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 02.10.2020