Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 03.09.2020 klo 17:30 - 18:20

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
49   Mötets laglighet och beslutförhet
50   Protokolljusterare
51   Godkännande av föredragningslistan
52 Begäran om omprövning av bygglov 434-2020-86
53 Budgetförslag och personalplan för 2021 för ansvarsområdet byggnadstillsyn och miljövård
54 Tjänsteinnehavarbeslut
55 För kännedom
56   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Äijö Raili ledamot
Viklund Raija ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Karlsson Håkan ersättare
Laitinen Henry ersättare
Peräkylä Jere ungdomsfullm.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Kanervala Anne led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 12.9. - 2.10.2020