Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 26.08.2020 klo 18:00 - 20:01

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
57   Mötets laglighet och beslutförhet
58   Protokolljusterare
59   Godkännande av föredragningslista
60   Att genomföra modellen Barnvänlig kommun från och med 1.9.2020
61   Konsekvenser av balanseringsprogrammet för nämnden för fostran och bildning
62 Nämnden för fostran och bildnings delårsrapport 1-6/2020
63   Tjänsteinnehavarbeslut
64   För kännedom
65   Övriga ärenden
66   Överföring av befogenheter till utbildningschefen gällande övergång till exceptionella undervisningsarrangemang
67   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Hyppölä Laura viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hannus Daniel ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Vuokko Marjo ledamot
Willner Kristian ledamot
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo tf dir. för centralen för bildning och välfärd

Till påseende  
Lovisa stads elektoniska anslagstavla  
Början av 02.09.2020