Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.06.2020 klo 18:00 - 21:21

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
44   Mötets laglighet och beslutförhet
45   Protokolljusterare
46 Utvärderingsberättelsen 2019
47 Godkännande av bokslutet 2019 och beviljande av ansvarsfrihet
48   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Sjödahl
49   Val av ledamöter till fullmäktige vid samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för mandatperioden som börjar 2017
50 Upplösning och likvidation av Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland
51   Att 1.8.2020 ändra Kirkonkylän koulus namn till Ruukin koulu
52   Försäljning av strandtomter
53 Kvällsmottagning i hälsocentralen, fullmäktigemotion
54 Låt Kyrkoby skola och Lekgården i Pernå kyrkoby samt Kuggom daghem fortsätta sin verksamhet utan avbrott, fullmäktigemotion
55 Grundrenovering av väg 1792 (Elimävägen), fullmäktigemotion
56   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Lång Saara ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Noroviita Timo ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Holmström Joakim direktör för näringsliv och infrastruktur
Tenhunen Timo tf direktör för centralen bildning och välfärd
Rosenberg Thomas Sjödahls ersättare
Relander Ilkka Sederholms ersättare
Lindroos Johannes Hannus ersättare
Laitinen Henry Laihos ersättare
Mettinen Veli-Matti Väkeväs ersättare
Rossi Reeta Länsipuros ersättare
Böhme Fredrik ekonomichef
Grönholm Thomas personalchef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla