Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 26.05.2020 klo 17:30 - 18:20

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
32   Mötets laglighet och beslutförhet
33   Protokolljusterare
34   Godkännande av föredragningslistan
35   Utlåtande om Isnäs Port Ltd:s ansökan, miljötillstånd för Isnäs hamn, Lovisa
36 Avbrytande av rivningsarbete
37 Tjänsteinnehavarbeslut
38 För kännedom
39   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Hollmén Annina ersättare
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsstyr.ordf.
Peräkylä Jere ungdomsfullm.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Östman Maud miljöv.inspekt.
Lehtomäki Maija miljöv.inspekt.
Kanervala Anne tf led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 2. - 22.6.2020