Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 24.06.2020 klo 18:00 - 19:40

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
48   Mötets laglighet och beslutförhet
49   Protokolljusterare
50   Godkännande av föredragningslista
51 Budgetens uppföljningsrapport/Nämnden för fostran och bildning
52   Tjänsteinnehavarbeslut
53   För kännedom
54   Övriga ärenden
55   Begäran om omprövning av chefens för småbarnspedagogik beslut 17.6.2020 § 32 - Val av lärare inom småbarnspedagogik till Märlax daghem för tiden 1.8.2020-30.6. 2021 (på finska)
56   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Hyppölä Laura viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hannus Daniel ledamot
Hovi Antti ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Vuokko Marjo ledamot
Willner Kristian ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsst. ordf.
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo tf. dir. för centralen för bildning och välfärd

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 30.06.2020