Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 28.05.2020 klo 17:30 - 19:13

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
66   Mötets laglighet och beslutförhet
67   Protokolljusterare
68   Godkännande av föredragningslistan
69 Ändring av detaljplan, stadsdel 11 Valkom, kvarteren 1105, 1107, delar av kvarteren 1106 och 1108 samt till dem gränsande gatu- och grönområden, Trålhamnen III
70 Ändring av detaljplan, stadsdel 5, Södra Åsen, en del av kvarteret 503 samt gatu- och grönområden som gränsar till det, Englandsgatan/Räfsbyvägen
71 Ändring av detaljplan, stadsdel 20, Liljendal, kvarter 10, del av Dunkavägens gatuområde (Dunkavägen/Krogarvägen)
72 Stranddetaljplan, Solgläntan, Sarfsalö
73 Avgörande som gäller planeringsbehov, 434-435-6-35
74 Undantagslov, 434-413-3-70
75 Val av entreprenörer/Ombyggnadsarbeten i Strömfors Kirkonkylän koulu och dess träbyggnad
76 Ekonomiöversikt
77   Tjänsteinnehavarbeslut
78 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Bruce Marina ledamot
Grundström Maria ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stst ordförande
Tuomala Kalle-Oskar ungdomsfullm.repr.
Holmström Joakim direktör för centr. för näringsliv och infrastrukt
Lindroos Markus infrastrukturchef
Mäntysaari Maria stadsarkitekt
Kinnunen Antti lokalchef
Paljakka Sari näringslivschef
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 5.6-25.6.2020  
Början av 05.06.2020 00:00