Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 20.05.2020 klo 18:00 - 21:03

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
28   Mötets laglighet och beslutförhet
29   Protokolljusterare
30 Verksamhetsområdet för Pernå Skärgårds Vattenandelslag
31   Anhållan om anslag för placering i fonden för inbetalt fritt eget kapital för Oy Apotti Ab
32 Anhållan om anslag för renovering av näringslivs- och infrastrukturcentralens nya lokaler
33   Att teckna aktier i Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (yrkesinstitutet Prakticum)
34 Överlåtelse av bostadsegendom genom apport till Lovisa Bostäder Ab och försäljning av fastigheter belagda med aravabegränsningar till bolag under bildning
35 Välfärdsöversikt för Lovisa stad och Lappträsk kommun 2019
36 Att beakta stadens helhetsintresse vid val, fullmäktigemotion
37 Offentlighet av ram-, upphandlings- och köpeavtal, fullmäktigemotion
38 Att öka kommuninvånarnas möjligheter till inflytande, fullmäktigemotion
39 Att ta i bruk medborgarbudgetering, fullmäktigemotion
40 Fullmäktigemotioner
41 Låt Kyrkoby skola och Lekgården i Pernå kyrkoby samt Kuggom daghem fortsätta sin verksamhet utan avbrott, fullmäktigemotion
42 Begäran om att befria från skyddsbeteckningar de två byggnader som på ett märkbart sätt förfular stadsbilden och också äventyrar säkerheten i Lovisa centrum (Drottninggatan 12 och 14), fullmäktigemotion
43   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Lång Saara ledamot
Pekkola Katja ledamot
Hagfors Kari ledamot
Länsipuro Janne ledamot
Noroviita Timo ledamot
Lindell Enni representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Holmström Joakim direktör för näringsliv och infrastruktur
Tenhunen Timo tf direktör för centralen bildning och välfärd
Meriheinä Thérèse Uutinens ersättare
Rosenberg Thomas Karlssons ersättare
Lindroos Johannes Laihos ersättare
Lindroos Markus infrastrukturchef
Perttilä Marko dataförvaltningschef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 27.5-3.7.2020.