Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 23.04.2020 klo 18:51 - 19:56

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
55   Mötets laglighet och beslutförhet
56   Protokolljusterare
57   Godkännande av föredragningslistan
58 Ändring av detaljplan, stadsdel 2, Östertull, del av kvarteret 210, Östra Tullgatan/Högvaktsgatan
59 Undantag från behov att planera strand, 434-485-6-1, Tallbackavägen 69 d
60 Beläggningsobjekt 2020
61 Anhållan om anslag för renovering av näringslivs- och infrastrukturcentralens nya lokaler
62 Val av entreprenör för totalrenovering av Drottninggatan
63 Ekonomiöversikt
64   Tjänsteinnehavarbeslut
65 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Bruce Marina ledamot
Grundström Maria ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stst ordförande
Karvonen Juha stst representant
Holmström Joakim direktör för centr. för näringsliv och infrastrukt
Lindroos Markus infrastrukturchef
Mäntysaari Maria stadsarkitekt
Kinnunen Antti lokalchef
Paljakka Sari näringslivschef
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 1.5-21.5.2020  
Början av 01.05.2020