Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 02.04.2020 klo 09:00 - 09:48

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
49   Mötets laglighet och beslutförhet
50   Protokolljusterare
51   Godkännande av föredragningslistan
52 Anhållan om anslag för renovering av näringslivs- och infrastrukturcentralens nya lokaler
53 Val av entreprenörer/Sanering av ventilationen i del D i hälsovårdscentralen
54   Att anordna tjänst för ansökan och att fatta stödbeslut

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Bruce Marina ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stst ordförande
Karvonen Juha stst representant
Holmström Joakim dir. för centr. för näringsliv och infrastruktur
Blomberg Ulf projektledningschef/sekreterare
Kinnunen Antti lokalchef
Rajala Pia byggherreingenjör

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 8-28.4.2020  
Början av 08.04.2020 00:00