Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Landsbygdsnämnden
Protokoll 31.03.2020 klo 18:30 - 19:35

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
11   Mötets laglighet och beslutförhet
12   Protokolljusterare
13 Utarrendering av åker
14   Val av arrendeanbud område 1. Pernå
15   Val av arrendeanbud område 2. Antby östra
16   Val av arrendeanbud område 3. Antby västra
17 Avverkningar och skogsskötselarbeten 2020
18   Övriga ärenden
19   Delegeringsbeslut om vägbidrag

Ledamot Uppgift
Hovi Antti viceordförande
Bergström Torbjörn Ossian ledamot
Hollmén Annina ledamot
Lappalainen Leena ledamot
Noroviita Timo ledamot
Pekkola Katja ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Vickholm Sam landsbygdschef/sekr.
Peräkylä Jere ungdomsfullmäktiges representant
Karlsson Mikael ersättare