Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 26.03.2020 klo 17:30 - 20:15

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
32   Mötets laglighet och beslutförhet
33   Protokolljusterare
34   Godkännande av föredragningslistan
35 Planläggningsöversikt för 2020
36 Ändring av detaljplan, stadsdel 11 Valkom, kvarter 1173 samt en del av kvarter 1164 och en del av det närrekreationsområde som gränsar till kvartersdelen (Skeppsbyggarevägen 1)
37 Ändring av stranddetaljplan, Tjuvö-Österskog, Pernå
38   Infrastrukturinvesteringar 2020
39 Beläggningsobjekt 2020
40 Val av entreprenör för läggande av permanent beläggning 2020
41 Rättelseyrkan av beslut om val av byggmästare
42 Utlåtande för utredningen om skol- och daghemsnätet
43 Åtgärder i tätortsskogarna 2020-2022, rättelseyrkan
44   Anhållan om anslag för renovering av näringslivs- och infrastrukturcentralens nya lokaler
45 Att korrigera anvisningen för sökande av ändring och lämna begäran om omprövning oprövad
46 Ekonomiöversikt
47   Tjänsteinnehavarbeslut
48 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Bruce Marina ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Karvonen Juha stst representant
Tuomala Kalle-Oskar ungdomsfullm.repr.
Holmström Joakim direktör för centr. för näringsliv och infrastrukt
Kinnunen Antti lokalchef
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 3-23.4.2020  
Början av 03.04.2020