Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 27.02.2020 klo 17:30 - 19:47

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
23   Mötets laglighet och beslutförhet
24   Protokolljusterare
25   Godkännande av föredragningslistan
26 Delgeneralplan för vindkraft i Tetom i stadsdelen 30, Pernå
27 Avgörande som gäller planeringsbehov och undantagslov, 434-463-3-4
28 Konsekvensutredning över Ekuddens campingområde
29 Näringslivs- och infrastrukturcentralens bokslut och verksamhetsberättelse 2019
30   Tjänsteinnehavarbeslut
31   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Bruce Marina ledamot
Grundström Maria ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Kähärä Erika suppleant
Malmivaara Jouni suppleant
Heijnsbroek-Wirén Mia stst ordförande
Karvonen Juha stst representant
Tuomala Kalle-Oskar ungdomsfullm.repr.
Holmström Joakim dir. för centr. för näringsliv och infrastruktur
Lindroos Markus infrastrukturchef
Mäntysaari Maria stadsarkitekt
Paljakka Sari näringslivschef
Pihlman Camilla näringslivs- och sysselsättn.koord.
Henriksson Eija ekonomiplanerare
Pressler Fredrik Posintra Oy
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 6.3.-26.3.2020  
Början av 06.03.2020