Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 06.02.2020 klo 17:30 - 19:17

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
10   Mötets laglighet och beslutförhet
11   Protokolljusterare
12   Godkännande av föredragningslistan
13 Ansökan om undantagslov, 434-481-1-417
14 Avgörande som gäller planeringsbehov, 434-463-2-32
15 Driftsekonomiplan för år 2020
16 Investeringar under 100 000 euro för 2020
17 Byggnadsprogrammet 2020
18 Verksamhetsområdet för Pernå Skärgårds Vattenandelslag
19 Åtgärder i tätortsskogarna 2020-2022
20 Ekonomiöversikt
21   Tjänsteinnehavarbeslut
22   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Staffans Sten suppleant
Kähärä Erika suppleant
Heijnsbroek-Wirén Mia stst ordförande
Tuomala Kalle-Oskar ungdomsfullm.repr.
Holmström Joakim direktör för centr. för näringsliv och infrastrukt
Lindroos Markus infrastrukturchef
Paljakka Sari näringslivschef
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 14.2-5.3.2020  
Början av 14.02.2020