Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 06.02.2020 klo 17:30 - 18:24

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4 Bygglov 434-2020-11, Strömforsin Yrityspuisto Oy
5 Verksamhetsberättelse 2019 för byggnadstillsyn och miljövård
6 Begäran om omprövning av bygglov 2019-285
7 Miljötillstånd för ändring av verksamheten vid Lovisa avfallsstation/ RoskĀ“n Roll Oy Ab
8 Att placera samhällstekniska anläggningar 434-463-5-57
9 Tjänsteinnehavarbeslut
10   För kännedom
11   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Bruce Marina ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Hollmén Annina ersättare
Laitinen Henry ersättare
Karlsson Mikael stads.styr.repr
Peräkylä Jere ungdomsfullm.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Hento Miia led.byggnadsinsp./föredr.
Kanervala Anne byggnadsinsp.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 15.2. - 6.3.2020