Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 29.01.2020 klo 18:00 - 19:40

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslista
4   Godkännande av dispositionsplan 2020, nämnden för fostran och bildning
5 Hyror för utrymmen i tillfälligt bruk i skolor, daghem, medborgarsinstitut, kosthåll-och städtjänster från och med 1.3.2020
6   Val- och avgiftskriterierna för morgon- och eftermiddagsverksamheten från och med 1.8.2020
7   Val av daghemsföreståndare till tjänsteförhållande från och med 1.2.2020
8   Val av namn till skolorna i Forsby från och med 1.8.2020
9 Budgetens uppföljningsrapport/Nämnden för fostran och bildning
10   För kännedom
11   Övriga ärenden
12   Tjänsteinnehavarbeslut
13   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Hyppölä Laura viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hannus Daniel ledamot
Hovi Antti ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Willner Kristian ledamot
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo utbildningschef
Peräkylä Jere ungdomsfmge repr.
Noroviita Erja M. Vuokkos ersättare

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 06.02.2020