Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Grundtrygghetsnämnden
Protokoll 16.01.2020 klo 17:30 - 19:25

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Att ansluta sig till klient- och patientdatasystemet Apotti
4   Val av socialarbetare, vuxensocialarbetet
5   Val av socialarbetare, barnskyddet
6   Val av socialarbetare, barnfamiljers socialarbete
7   Ändring av invandrarkoordinatorns anställningsförhållande till tjänsteförhållande och delegering av beslutanderätt
8   Tjänster och uppgifter som inrättas eller dras in enligt den fastställda budgeten
9 Budgetens uppföljning för tiden 1.1-30.11.2019
10   Dispositionsplan för grundtrygghetscentralens budget år 2020
11   Tillsättande av arbetsgrupp och styrgrupp för att uppgöra en plan för att stödja den äldre befolkningens funktionsförmåga 2021-2026
12   Svar till utredningsbegäran som grundtrygghetssektionen i Lappträsk kommun lämnat in 16.4.2019
13   Tjänsteinnehavarbeslut
14   Anmälningsärenden grundtrygghetsnämnden för kännedom
15   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Stenvall Patrik ordförande
Lindell Armi viceordförande
Grundström Ben ledamot
Relander Ilkka ledamot
Sederholm Eva ledamot
Lindroos Johannes ledamot
Haverinen Katri ledamot
Kouvo Katja ledamot
Gustafsson Johan ledamot
Isotalo Arja stadsstyr. repr.
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Lindell Enni ungd.fullm. repr.
Sippula Päivi servicechef
Forsblom Lisbeth servicechef, sekreterare

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla