Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 17.12.2019 klo 17:35 - 18:57

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
93   Mötets laglighet och beslutförhet
94   Protokolljusterare
95   Godkännande av föredragningslistan
96   Datum för byggnads- och miljönämndens sammanträden år 2020
97   Begäranden om omprövning av bygglov 2018-262
98 Granskning och godkännande av räkningar 2020, byggnads- och miljönämnden
99   Åläggande av förvaltningstvång och fastställande av vite och hot om tvångsutförande enligt 75 § i avfallslagen
100 Skriftlig utsaga för förtydligande av tillståndsbestämmelserna i miljötillståndet för Loviisan Betonikierrätys Ay
101 Begäran om omprövning angående anteckning av ärende för kännedom
102 Tjänsteinnehavarbeslut
103 För kännedom
104   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsstyr.ordf.
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Hento Miia led.byggnadsinsp./föredr.
Kanervala Anne byggnadsinsp.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 21.12.2019 - 10.1.2020