Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 28.11.2019 klo 17:31 - 18:32

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
85   Mötets laglighet och beslutförhet
86   Protokolljusterare
87   Godkännande av föredragningslistan
88 Bygglov 407-2019-41, KOy Labyrintti/ MVH-Asunnot Oy
89 Att placera samhällstekniska anläggningar 434-463-5-57
90 Tjänsteinnehavarbeslut
91   För kännedom
92   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Laitinen Henry ersättare
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsstyr.ordf.
Karlsson Mikael stads.styr.repr
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Hento Miia led.byggnadsinsp./föredr.
Kanervala Anne byggnadsinspekt.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 7. - 27.12.2019