Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 12.12.2019 klo 17:30 - 18:55

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
177   Mötets laglighet och beslutförhet
178   Protokolljusterare
179   Godkännande av föredragningslistan
180 Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av ett klagomål som gäller ändringen av detaljplan, stadsdel 4 Nedrestaden, en del av kvarteret 418 med anslutande vattenområde (tomten för Överstens slott)
181   Datum för näringslivs- och infrastrukturnämndens sammanträden år 2020
182 Godkännande av fakturor 2020, centralen för näringsliv och infrastruktur
183 Belysning av lättrafikled på Smedjevägen, fullmäktigemotion
184 Iståndsättande av Gråbergs bostadsområde, fullmäktigemotion
185 Att reda ut beläggnings- och reparationsskulden för gator, fullmäktigemotion
186 Underhåll av Edövägen
187 Åtgärder i tätortsskogarna 2020-2022
188 Upphandlingsbeslut, ramavtal 2020-2022 om upphandling om VVS-, automatik- och elplaneringstjänster för Lovisa stads lokalservice
189 Ekonomiöversikt
190   Tjänsteinnehavarbeslut
191   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Bruce Marina ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Martin Lasse ungdomsfullm. repr.
Holmström Joakim direktör för centr. för näringsliv och infrastrukt
Mäntysaari Maria stadsarkitekt
Kinnunen Antti lokalchef
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 20.12.2019-9.1.2020  
Början av 20.12.2019