Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 14.11.2019 klo 18:00 - 19:33

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
127   Mötets laglighet och beslutförhet
128   Protokolljusterare
129   Fastställande av inkomstskattesatsen för 2020
130   Fastställande av fastighetsskattesatsen för 2020
131   Köp av aktier i Kymmenedalens El Ab
132   Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag samt val av ny ledamot, näringslivs- och infrastrukturnämnden
133 Att godkänna grundavtalet för Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland (Inveon)
134   Att utse ledamöter och ersättare till Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nylands (Inveon) samkommunstyrelse för tiden 1.1.2020-31.12.2023
135 Försäljning av strandtomt nr 142
136   Avslutande av verksamheten i gruppfamiljedaghemmet Duvan 31.12.2019
137 Förvaltningen av Lovisa nya medborgarinstitut från och med 1.1.2020
138 Avtal om gemensamt skolväsende, uppdatering från och med 1.1.2020
139 Invånarinitiativ
140 Att införskaffa halkskydd för skor för invånare i senioråldern, fullmäktigemotion
141 Att i detaljplanen för centrum inkludera en byggnad för bibliotek och konsertsal, fullmäktigemotion
142   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne I vice ordförande
Tähtinen Keijo II vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Willner Kristian ledamot
Sjödahl Ralf ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Stenvall Patrik ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Grundström Maria ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Skogster Leif ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Turku Roger ledamot
Bruce Marina ledamot
Sederholm Eva ledamot
Isotalo Arja ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hannus Daniel ledamot
Laiho Pasi ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Karvonen Juha ledamot
Kokko Ismo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Lång Saara ledamot
Hagfors Kari ledamot
Länsipuro Janne ledamot
Noroviita Timo ledamot
Kankkunen Iiro representant för ungdomsfullmäktige
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Holmström Joakim direktör för näringsliv och infrastruktur
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Gustafsson Siv sakkunnig
Rosenberg Thomas Heijnsbroek-Wiréns ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla