Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 21.11.2019 klo 17:30 - 19:26

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
167   Mötets laglighet och beslutförhet
168   Protokolljusterare
169   Godkännande av föredragningslistan
170 Begäran om påskyndande av delgeneralplan för Valkom och dess närområden inlämnad av Lovisa Hamnfastigheter Ab
171 Undantagslov, 434-462-4-5, Torsviksvägen 263, Härpe
172 Investeringar under 100 000 euro för 2019
173 Verksamhetsområdet för Pernå Skärgårds Vattenandelslag
174 Ekonomiöversikt
175   Tjänsteinnehavarbeslut
176   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Sjödahl Ralf ordförande
Hyvönen Petri suppleant
Bruce Marina ledamot
Grundström Maria ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Hansson Kenneth suppleant
Heijnsbroek-Wirén Mia stst ordförande
Karvonen Juha stst representant
Martin Lasse ungdomsfullm. repr.
Holmström Joakim direktör för centr. för näringsliv och infrastrukt
Lindroos Markus infrastrukturchef
Paljakka Sari näringslivschef
Bäckman Mona stadsträdgårdsmästare
Leikas Timo planerare
Vickholm Sam landsbygdschef
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 29.11-19.12.2019  
Början av 29.11.2019