Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 25.09.2019 klo 18:00 - 21:51

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
85   Mötets laglighet och beslutförhet
86   Protokolljusterare
87   Godkännande av föredragningslista
88 Förvaltningen av Lovisa nya medborgarinstitut från och med 1.1.2020
89   Avslutande av verksamheten i gruppfamiljedaghemmet Duvan 31.12.2019
90   Att ansluta sig till konkurrensutsättning av städutrustning och -kemikalier, mjukpapper samt avfallspåsar och -säckar
91 Nämnden för fostran och bildnings budgetförslag för år 2020 och ekonomiplan för åren 2020-2022
92   Tjänsteinnehavarbeslut
93   Övriga ärenden
94   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Hinttaniemi Jonna ordförande
Hyppölä Laura viceordförande
Bäcklund Marina ledamot
Hannus Daniel ledamot
Hovi Antti ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sokka-Tuomala Anne ledamot
Vuokko Marjo ledamot
Willner Kristian ledamot
Kekkonen Jari stadsst. repr.
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Peräkylä Jere ungdomsfmge repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Hoff Sofia chef för småbarnsped.
Mårtens Siv ekonomiplanerare
Tenhunen Timo utbildningschef
Sillanpää Merja sakkunnig