Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 05.09.2019 klo 17:30 - 18:50

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
64   Mötets laglighet och beslutförhet
65   Protokolljusterare
66   Godkännande av föredragningslistan
67 Revidering av Lappträsk kommuns miljöskyddsföreskrifter
68 Utlåtande till nämnden för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stad angående verksamhetsområdet för Pernå Skärgårds Vattenandelslag
69   Utlåtande om detaljplaneutkastet för bostadsmässområdet Drottningstranden
70 Gemensamt tillstånd enligt marktäktslagen och miljöskyddslagen för Lujabetoni Oy för stenbrytning och stenkrossning samt för tagning av grus och sand på fastigheterna Rnr 434-437-1-92, 434-437-1-94 och 434-437-1-64 i byn Gislarböle i Lovisa stad
71 Budgetförslag och personalplan för 2020 för ansvarsområdet byggnadstillsyn och miljövård
72 Genmäle till Vasa förvaltningsdomstol, besvär över Lovisa Hamn Ab:s miljötillstånd
73 Tjänsteinnehavarbeslut
74 För kännedom
75   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Kokko Ismo ordförande
Ajomaa Pertti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Äijö Raili ledamot
Lindén Ralf ledamot
Viklund Raija ledamot
Hällfors Per ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Laitinen Henry ersättare
Lyytikäinen Heidi miljöv.sekr./föredr.
Hento Miia led.byggnadsinsp./föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 14.9. - 4.10.2019