Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Grundtrygghetsnämnden
Protokoll 12.09.2019 klo 17:30 - 19:20

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
81   Mötets laglighet och beslutförhet
82   Protokolljusterare
83   Val av socialarbetare
84   Val av socialarbetare
85   Val av socialarbetare
86   Val av ledande socialarbetare
87   Uppgifter som inrättas och dras in 1.9.2019 i enlighet med grundtrygghetscentralens organisationsreform
88   Att flytta verksamheten på Forsby hälsostation till huvudhälsostationens lokaler
89   Integration av läkemedelsförsörjningen i Lovisa stad som en del av HNS Apoteks verksamhet
90 Överföring av hemsjukhusverksamheten i Lovisa stad som affärsöverlåtelse till samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
91 Att uppmärksamma de kommuninvånare som fyller 100 år, fullmäktigemotion
92 Allokering av hälsovårdscentralläkarresurser, fullmäktigemotion
93   Användning av medel från seniorfonden
94   Användning av medel från seniorfonden
95 Grundtrygghetsnämndens delårsrapport 1-6/2019
96   Tjänsteinnehavarbeslut
97   Anmälningsärenden grundtrygghetsnämnden för kännedom
98   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Stenvall Patrik ordförande
Lindell Armi viceordförande
Grundström Ben ledamot
Relander Ilkka ledamot
Sederholm Eva ledamot
Lammi Pirjo ledamot
Lindroos Johannes ledamot
Haverinen Katri ledamot
Kouvo Katja ledamot
Rönkkö Anne ledamot
Gustafsson Johan ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia stadsstyr. ordf.
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Povenius Annette sekreterare
Lindell Enni ungd.fullm. repr.
Iivonen Jaana servicechef
Sippula Päivi servicechef
Forsblom Lisbeth servicechef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla