Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://julkaisu.loviisa.fi:80/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 14.08.2019 klo 18:00 - 19:10

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
56   Mötets laglighet och beslutförhet
57   Protokolljusterare
58   Godkännande av föredragningslistan
59   Utlåtande om ändring av detaljplan och första detaljplan, stadsdel 10, Märlax, kvarteren 1051-1062 och gatu-, trafik-, grön- och vattenområden som gränsar till dessa
60 Idrottshallen i idrottsparken, fullmäktigemotion
61 Välfärdsnämndens delårsrapport 1-6/2019
62   Tjänstemannabeslut
63 Övriga ärenden
64   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Karlsson Håkan ordförande
Lappalainen Kalevi viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Eriksson Mats ledamot
Kähärä Erika ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Pekkola Janne ledamot
Rossi Reeta ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Väkevä Antti ledamot
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.